ويديو

دهمین سالروز وفات شیخ علی عبدالعزیز رهبر سابق جنبش اسلامی در كوردستان عراق

1

شیخ علی عبدالعزیز رهبر عالی قدر و مجاهد و پیشوای مسلمانان و جنبش اسلامي در كوردستان عراق بود . وی در سال 1929 از خانوادەای  بدنیا آمد كه مهد دين و علم و دانش و معرفه بود. در سنین كودكی و در پنج سالگی پیش پدرش شيخ عبدالعزيز كە یكی …

خوانده شده بیشتر