درباره ما

نگاهی كوتاه بر زندگینامه شیخ عرفان علی عبدالعزیز

15875614_1157253171060777_5879251812613800676_o
شیخ عرفان علی عبدالعزیز در تاریخ 12/12/1964 در خانوادەای كه مهد علم و دین بود ، در شهر حلبچە در استان سلیمانیە كوردستان عراق بدنیا آمد. پدرش شیخ علی عبدالعزیز مرشد و عالم معروف اسلامی و رهبر سابق جنبش اسلامی در كوردستان عراق بود.

پدربزرگش شیخ عبدالعزیز یكی از علمای برجستە منطقە و موسس مدرسه اسلامی پریس بود. اين مدرسه , يك مدرسه اسلامي نادري بود كه در اوائل قرن بيستم توسط شيخ عبدالعزيز تاسيس شده بود, توانست عقيده صحيح و توحيد و يكتاپرستي را در منطقە نگهدارد و جهل و بدع و ضلال را بمردم آشنا كند و با افكار پليد دشمان مقابله كند. بطوری كه خدمت زيادی به اهل علم و مردم كوردستان كرد و شماری زيادى از علما و شيوخ در ايران و عراق كه دور مهمی در بیداری اسلامی در منطقە داشتند، از اين مدرسه معروف علم دريافت كردەاند.

شیخ عرفان از طرف مادر نیز داراى جدي بزرگوار و عالم معروف و سرشناسي بود. مادرش حاجة لطيفة دختر شيخ ملا صالح عبدالكريم مؤسس مدرسه دينى كانى عاشقان بود.

شيخ عرفان در این خاندان بزرگوار و معروف كە مهد علم و دين بود, چشم بجهان گشود و لحظهای بزرگ شدنش با علم وعلما و مسائل دينى و آراء و افكار آميخته بود. وی در سن شش سالگی پا بمدرسه ابتدائی اسلامی در حلبچە نهاد و در سن دوازده سالگی درمدرسە راهنمائی اسلامی در همان شهربه تحصيل ادامه داد.

شیخ عرفان درهمه اعتراضات و مظاهرات واقع در منطقه كه در اواخر سلهای هفتاد قرن گذشته علیه ظلم و ستم و زورگويان بعثي برپا شدەبودند شركت ، و دور مهمی را ایفا كردند. وی با دوستان و همراهانش در همه آن صحنەها و فعاليتها حضور چشمگیری داشتند. تا در سال 1983-1984 بعد از فارغ التحصيل در دبيرستان، به دانشگاه اسلامی بغداد پیوست. بعد از پیوستن به دانشگاه ، شیخ عرفان همراه دوستان و همفكرانش با سازمانهای حزب بعث برخودر كردند و عليه خواسته و زورگويهايشان مقاومت كردند و در شركت كردن و استخدام اجباری در ارتش مردمی بعثی خودداری كردند . سرانجام بخاطر شركت نكردن در ارتش مردمى از دانشگاه اخراج شدند و به شهر حلبچە بازگشتند و به صفوف اعترض كنندگان پیوستند.

شیخ عرفان بعد از اینكه از طرف حزب بعث از دانشگاه اخراج شد، به دیار خود بازگشت و با همفكران و دوستانش سازمانها و گروههای مقاومتی و اعتراض آميز بر عليه حكومت ظالم بعثی را رهبری می كردند. تا كار بجایی رسید كه در سال 1987 مردم شهر حلبچه و منطقە شهرزور و اورامانات به رهبری هر دو علمای بزرگ و پیشوایان مسلمانان كوردستان شیخ عثمان عبدالعزيز و شيخ علي عبدالعزيز بر عليه حكومت بعثی قيام كردند و مظاهرات بزرگی به پا كردند. و در نتیجه بعد از چند روز از مقاومت و ایستادن بر علیه ظلم و ستم و طغیان بعثی ، هر دو شيخ بزرگوار همراه با جمعی وفير از علما و اهالی منطقه ، شهر را ترك كردند و به كوههای اطراف شهر هجرت كردند و در مورخه 13 / 5 / 1987 جنبش اسلامي در كوردستان عراق را اعلان كردند و اولين جنبش اسلامي جهادي ضد حكومت بعثى عراق در قرن گذشته بدنيا آمد.

شيخ عرفان با اينكه يكي از موسسين جنبش اسلامي بود، در سال 1990 برای مدتی عضو دفتر سربازی را برعهده گرفت. شیخ عرفان بعدا تصمیم گرفت به دانشگاه برود و جنبه علمی دانشگاهی خود را تكمیل كند و در سال 1994 در دانشکده علوم سیاسی تهران فارغ التحصیل شدند و به رشته ارتباطات بین الملل در مرحله فوق لسانس پيوستند. ولی بخاطر شرايط دشوار كوردستان در آن زمان و وقوع جنگ داخلي ميان احزاب كوردستان ، شیخ عرفان نتوانست تحصیل را ادامه دهد و بهمین خاطر به شهر حلبچە و برای كمك به عموی گرانقدرشان شیخ عثمان عبدالعزیز كه رهبر جنبش اسلامی بود بازگشت و تا سال 2001 مشاوری رهبر كل جنبش اسلامی و مسول مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک را برعهده گرفت .

زمانی كه جنبش اسلامی در كوردستان عراق بخاطر دسیسەهای دشمنان در ان سالها به مرحله دشواری گزر كرد و مشقتهای مادی و معنوی و امنیتی زیادی را متحمل شد كە زمینەسازی بود برای حمله آمريكا به منطقه. اين حوادث تاثيرات زيادى را بر دوش اعضای اين حزب گذاشت و باعث شد از هم پاشیدگی و تفرقه در صفوف جنبش اسلامي بوجود آيد. پس از حملات آمریكا به منطقه و اشغال عراق و بمبارن منطقه حلبچه و شهرزور و اورامانات توسط جنگنده و موشكهای نيروهاى آمريكا و متحدین ، باری دیگر شیخ ناچار به هجرت شد و كوردستان را ترك كرد.. در اواخر سال 2007 برای بهبود بخشیدن بە جنبش اسلامی و احیاكردن صفوف و سازماندهی آن , شیخ عرفان به كوردستان بازگشت و همره با برادران و دوستان ، باری دیگر پس از سالها رنج و مشقت این جنبش اسلامی سازمندهی و احیا كردند ،الآن جنبش اسلامي پا برجاست و باری دیگر به حركت دینی و سیاسی خود بازگشتەاست و مقتدرانه در راه رسید به اهدافش تلاش خواهد كرد و صاحب دهها هزار پشتیبان و عضو , و شماري زياد از مراكز سازماندەهی و مؤسساتي در همه نقاط كوردستان است. همچنین در پرلمان و حكومات محلی كوردستان شركت كرده و چند عضو پرلمان و وزیر را بدست آوردەاست.

پس از پشت سر گذاشتن ردەهای حزبی در حال حاضر شيخ عرفان رهبر كل جنبش اسلامي در كوردستان عراق است.